UBND tỉnh chỉ đạo:

Ðẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc

Cập nhật ngày: 28/05/2018 - 06:03

BTN - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Ðại dương thế giới (8.6) trên địa bàn tỉnh.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Ðại dương thế giới năm 2018 diễn ra từ ngày 1.6 đến 8.6.2018 với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”, kêu gọi mỗi công dân phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh.

Chủ đề năm nay còn hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khoẻ mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc;

Ðẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành và nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên - môi trường biển, hải đảo; tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Ðông và quốc tế về biển, đảo; văn bản thoả thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; tổ chức hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Ðại dương thế giới năm 2018.

Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng.

Lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Hy Uyên