[Infographics] 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Tây Ninh năm 2019

Cập nhật ngày: 14/12/2018 - 16:29

BTNO - Chiều 12.12, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với 100% đại biểu dự họp tán thành, trong đó có 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

[Infographics] 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Tây Ninh năm 2019

BTNO