[Infographics] Bầu cử Quốc hội: Nguyên tắc xác định người trúng cử

Cập nhật ngày: 18/05/2016 - 09:37

[Infographics] Bầu cử Quốc hội: Nguyên tắc xác định người trúng cử

Nguồn TTXVN