[Infographics] Năm Ủy viên Trung ương đương nhiệm bị kỷ luật là ai?

Cập nhật ngày: 27/12/2018 - 20:28

Từ đầu nhiệm kỳ khoá 12 đến nay, trong vòng gần 3 năm, có 5 uỷ viên Trung ương đương nhiệm bị kỷ luật, trong đó ông Tất Thành Cang là trường hợp mới nhất.

[Infographics] Năm Ủy viên Trung ương đương nhiệm bị kỷ luật là ai?

Nguồn TPO