6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh 

Cập nhật ngày: 17/06/2017 - 20:49

BTNO - Theo ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình kinh tế xã hội (KT-XH) tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm 2017 có sự chuyển biến tích cực, nhiều điểm sáng trong thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, trong đó thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh là một trong những điểm sáng của tỉnh.

Tính đến ngày 9.6.2017, thu hút đầu tư nước ngoài (vốn FDI) đạt hơn 682 triệu USD, tăng 43,5% so cùng kỳ.

Luỹ kế, trên địa bàn tỉnh có 265 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 4.837 triệu USD, trong đó đã có 208 dự án hoạt động, 16 dự án đang xây dựng, 27 dự án chưa triển khai, 14 dự án dừng hoạt động. Vốn thực hiện luỹ kế đạt khoảng 51% tổng vốn đăng ký.

Công nhân một nhà máy sợi ở KCN Phước Đông- Ảnh minh hoạ

Một điểm sáng nữa trong phát triển kinh tế tỉnh nhà là số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tăng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tây Ninh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 307 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 4.043 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ về số doanh nghiệp và tăng gần 110% về vốn đăng ký; có 42 doanh nghiệp giải thể. Luỹ kế toàn tỉnh hiện có 4.626 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 46.743 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cho biết: Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ở Tây Ninh tăng nhưng thấp hơn mức tăng của cả nước (tăng gần 13% so với cùng kỳ). 

Nhưng bù lại, vốn đăng ký mới của Tây Ninh lại tăng mạnh, gần 110% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy doanh nghiệp thành lập mới có chất lượng, quy mô ngày càng lớn hơn trước.

KCN Trảng Bàng- Ảnh minh hoạ

Về doanh nghiệp giải thể, cả nước tăng 0,9%, Tây Ninh có số doanh nghiệp giải thể giảm 87% so với cùng kỳ. Đây là nét sáng trong vấn đề thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư trong nước của tỉnh lại giảm mạnh trong những tháng đầu năm. Tính đến ngày 9.6.2017, thu hút đầu tư trong nước đạt 1.380 tỷ đồng, giảm 37% so cùng kỳ.

Luỹ kế, trên địa bàn tỉnh hiện có 426 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 43.632 tỷ đồng; trong đó có 238 dự án đi vào hoạt động, 49 dự án đang triển khai xây dựng, 134 dự án chưa xây dựng, 5 dự án dừng hoạt động. Vốn thực hiện đạt khoảng 38% so vốn đăng ký.

Huy Liệu