9 năm đàm phán Hiệp định thương mại tự do với châu Âu 

Cập nhật ngày: 27/06/2019 - 19:20

Hơn 99% dòng thuế với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xoá bỏ sau 7 năm EVFTA có hiệu lực.

Nguồn VNE