Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12 

Cập nhật ngày: 27/06/2019 - 15:54

BTNO - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, chiều 26.6, Ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã họp thẩm tra một số báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp.

Ông Mai Văn Hải- Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự còn có các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện Ban Pháp chế, Ban Văn hóa xã hội và một số sở ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến đối các Báo cáo và Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh,…

Các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết đưa ra. Tuy nhiên, với Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đại biểu đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ như: Vì sao diện tích mía, mì giảm nhiều so với quy hoạch, cần có đánh giá cụ thể; nguyên nhân nhà máy Tanifood thiếu nguyên liệu sản xuất trong khi nông dân gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm; tình hình nuôi chim yến tràn lan.

Ông Kiều Công Minh- Phó Giám đốc Sở KH&ĐT giải trình một số vấn đề tại buổi họp.

Đại biểu cũng đề nghị nêu rõ nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm mì giảm; nguyên nhân vì sao tình hình giải ngân vốn trong xây dựng cơ bản còn thấp,…

Thảo luận báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, các thành viên dự họp phản ánh, hiện vẫn còn tình trạng đầu tư một số trang thiết bị kinh phí lớn nhưng hiệu quả phát huy thấp; lãng phí về đất, còn nhiều dự án quy hoạch treo,…

Đối với tờ trình về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi công ích trên địa bàn tỉnh và chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung của tờ trình.

Đại diện các sở, ngành cũng đã tiếp thu các góp ý, đồng thời giải trình về một số nội dung, như: tình hình xuất khẩu mì, nuôi chim yến, vốn hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới; phương hướng, kế hoạch 6 tháng cuối năm để tránh lãng phí trong việc đầu tư trang thiết bị,…

Vũ Nguyệt