Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2017 

Cập nhật ngày: 26/09/2017 - 08:10

BTNO - Chiều 25.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố bằng hình thức trực tuyến về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác nội chính; xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 9 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu kết luận Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho biết, 9 tháng năm 2017, tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Đầu tư phát triển đạt 15.381 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 5.640,8 tỷ đồng, đạt 84,2% so với Nghị quyết.

Công tác đối ngoại tiếp tục được quan tâm, đạt một số kết quả tích cực, nhất là phối hợp với Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế về “phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế” và thực hiện mô hình điểm tại Tây Ninh; Hội thảo Quốc tế Du lịch Tây Ninh “Tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển”; tổ chức thành công Hội nghị hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017 - 2020...

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được thực hiện, đáp ứng cơ bản nhu cầu về tinh thần của nhân dân. Công tác dân vận chính quyền thực hiện có hiệu quả, nhất là tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo dịp Tết và nhân các sự kiện, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh cho đồng bào và đối tượng chính sách,  gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa được giữ vững. Công tác phân giới cắm mốc tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, củng cố bằng việc thể chế hoá kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò giám sát và công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên học tập, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân yêu cầu các cấp ủy rà soát Nghị quyết của Tỉnh ủy, của cấp mình năm 2017 để chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Tiếp tục quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tôn giáo, dân tộc. Cùng với tỉnh, thực hiện tốt chương trình về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch. Quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương…

Tố Tuấn