Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân 

Cập nhật ngày: 13/10/2018 - 00:44

BTN - “Bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của toàn Ðảng, toàn dân”, đó là sự khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tại hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019, vừa diễn ra ngày 12.10.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đội văn nghệ biểu diễn tại hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Hợp, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Minh Triều, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh.

Ðánh giá kết quả 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho biết, tỉnh đã xây dựng hệ thống chính trị nói chung, ở cơ sở nói riêng và phát huy tối đa sức mạnh chính trị ở cơ sở, qua đó tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của các cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân.

Song song đó, cả hệ thống chính trị lúc nào cũng nhận thức rõ, không phải chỉ 10 năm qua mà xuyên suốt là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia cũng như giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, mà trực tiếp là cấp uỷ, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới. Từ đó, đã mang lại được những kết quả khá quan trọng trong việc xây dựng biên giới phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, đối ngoại quốc phòng - an ninh..v..vv…

Phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền trên biên giới ngày càng vững mạnh hơn. Các cuộc vận động, phong trào, mô hình hướng về biên giới được triển khai sâu rộng. Từ đó đã huy động được khá nhiều nguồn lực để giúp đỡ cho các xã vùng biên giới, các đồn, trạm biên phòng… góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc ở trên khu vực biên giới tỉnh nhà vượt qua khó khăn, và thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền trong bất kỳ tình huống nào.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Theo lãnh đạo UBND tỉnh, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, của các cấp uỷ, chính quyền và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới có lúc, có nơi, có mặt chưa sâu và chưa toàn diện.

Công tác phối hợp với các địa phương, các cấp, các ngành và các lực lượng có lúc chưa đồng bộ, kịp thời và hiệu quả chưa cao. Việc nhân rộng những mô hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo có khi chưa được quan tâm đúng mức. Ðặc biệt là đời sống nhân dân khu vực biên giới nhìn chung có cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn, thiếu thốn.

Ðể tiếp tục phát huy những mặt tích cực và khắc phục hạn chế vừa nêu, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong vấn đề bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Ðặc biệt, triển khai quán triệt có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hoà bình, hợp tác và cùng phát triển.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” hằng năm ở các xã biên giới. Ðưa hoạt động này đi vào nề nếp, có hiệu quả thiết thực. Thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới với phương châm “Ở đâu có đường biên, mốc giới thì ở đó có nhân dân tham gia bảo vệ” gắn với việc tổ chức đưa dân ra biên giới, giúp dân giảm nghèo, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, để nhân dân khu vực thực sự là chủ thể quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chỉ đạo tốt hơn nữa hoạt động đối ngoại của các cấp chính quyền, các ngành, các lực lượng và của nhân dân khu vực biên giới. Tăng cường các hoạt động đối ngoại bằng nhiều hình thức để góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và thống nhất.

Bên cạnh đó, tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở và khu vực biên giới thật sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt chủ trương đưa cán bộ đảng viên của Bộ đội Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ các ấp thuộc Ðảng uỷ các xã biên giới.

Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới, nhất là dự án về nâng cấp mở đường ra biên giới, làm đường vành đai, đường tuần tra biên giới..v..vv…

Thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân và Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong tặng hoa và bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân được vinh danh tại hội nghị.

Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng, cũng như quy chế phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với các cấp uỷ, tổ chức Ðảng, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh biên giới phù hợp, hiệu quả, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt để động viên phong trào. 

Ðức An