Tân Châu:

Bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI 

Cập nhật ngày: 02/07/2018 - 08:53

BTNO - Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Tân Châu khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua các nghị quyết quan trọng và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2018.

Đến dự buổi bế mạc có ông Lê Quang Tuấn- Phó ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, ông Mai Văn Hải- Chánh văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp.

Sau 2 ngày làm việc, HĐND huyện Tân Châu đã xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của UB.MTTQVN huyện...

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn thủ trưởng một số cơ quan, như Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn về các vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời Chủ tịch UBND huyện cũng đã báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề về công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Tân Châu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết, như: Nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2017; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm từ 2016-2020; Nghị quyết xác định danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Tân Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Văn Tiên- Chủ tịch HĐND huyện Tân Châu nêu rõ: HĐND huyện thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2018 là khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy lợi thế tiềm năng của huyện, tranh thủ mọi nguồn lực tạo bước phát triển mới cao hơn, bền vững hơn; nỗ lực phấn đấu để đạt những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Chí Thành