Pháp luật   Tin tức

Bến Cầu: Rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe NVQS 

Cập nhật ngày: 04/12/2018 - 08:59

BTNO - Hội đồng Nghĩa vụ Quân Sự (NVQS) huyện Bến Cầu vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác khám sức khỏe NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019.

Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu Trương Thị Phương Thảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu, bà Trương Thị Phương Thảo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện cùng các thành viên Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn.

Theo báo cáo, Hội đồng NVQS huyện Bến Cầu kết quả khám sức khỏe sơ tuyển năm 2019 ở các xã, thị trấn đạt trên 60% trở lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng NVQS huyện đã nhận thấy còn một số khuyết điểm, như: Công tác chỉ đạo điều hành ở một số cơ sở chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp; việc nắm bắt tình hình tư tưởng công dân trong độ nhập ngũ chưa chặt chẽ, sâu sát; công dân đến khám sức khỏe trễ thời gian quy định, sử dụng chất kích thích để đối phó, làm sai lệch kết quả sức khỏe...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trương Thị Phương Thảo- Chủ tịch UBND huyện đề nghị Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi công dân trong việc chấp hành Luật NVQS. Nâng cao chất lượng công tác khám tuyển, đảm bảo tuyển chọn công dân có sức khỏe tốt trước khi điều khám.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự. Việc nắm nguồn, rà soát, tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật. Các cơ quan, đơn vị của huyện chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác huấn luyện, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất.

Nguyễn Thiện