Xã hội   Giáo dục

Bộ GD&ĐT: Ký quyết định công nhận Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 

Cập nhật ngày: 26/06/2017 - 09:06

BTNO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 940/QĐ-BGDĐT công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tính đến thời điểm tháng 12.2016.

Giờ học vẽ của các cháu Trường mầm non Thành Danh (Gò Dầu)- Ảnh minh hoạ

Toàn tỉnh có 8 huyện và thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, với 95/95 đơn vị cấp xã/phường/thị trấn đạt chuẩn, 9/9 đơn vị cấp huyện đảm bảo đủ giáo viên theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ GD&ĐT ghi nhận, trẻ 5 tuổi trong tỉnh được huy động đến lớp là 15.248/15.337 trẻ, đạt tỷ lệ 99,4%; trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ 100%; trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ 98,8%; trẻ dân tộc thiểu số 5 tuổi  ra lớp là 281/281 trẻ, đạt tỷ lệ 100%.

Có 748/748 giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn về trình độ đào, đạt tỷ lệ 100%; 479/479 lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo quy định (tỷ lệ 100%); số lượng phòng học kiên cố nhiều, đạt tỷ lệ 83,09%; 132/132 trường học (tỷ lệ 100%) có môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn, có sân chơi, đồ chơi ngoài trời; 102 trường, nhóm, lớp có bếp ăn phục vụ công tác bán trú.

Ngoài ra, kết quả công nhận của Bộ GD&ĐT còn đánh giá cao việc huy động trẻ 5 tuổi đến trường tăng hàng năm của tỉnh, từ 93,2% năm học 2011-2012 lên 99,4% năm học 2015-2016.

Tấn Huy