Bộ Giáo dục – Đào tạo: Trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh về chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Cập nhật ngày: 22/04/2010 - 07:51

Cử tri Tây Ninh kiến nghị: Công tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam nói chung còn thiếu tính chiến lược, quy hoạch chung chung, hiệu quả chất lượng nhân lực thấp (về trí lực, thể lực, đạo đức) không đáp ứng yêu cầu phát triển. Đề nghị cần có một chiến lược cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ.

Ngay trước thềm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã có công văn trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh như sau:

Theo phân công của Chính phủ, Bộ Kế hoạch – Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2020, Bộ Giáo dục – Đào tạo là một trong nhiều cơ quan tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược đó. Tháng 5.2008, Bộ KH-ĐT đã trình Thủ tướng Dự thảo Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2020. Tới đây khi Chiến lược phát triển KT- XH đến năm 2020 được thông qua, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cả nước sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh.

Những năm qua, Bộ GD-ĐT đã tham mưu cho Chính phủ và tổ chức, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực với các nội dung chính sau:

Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006