Bộ Thông tin và Truyền thông: Tập huấn công tác thông tin cơ sở và chính sách pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh 

Cập nhật ngày: 15/06/2017 - 19:10

BTNO - Sáng 15.6, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin cơ sở và chính sách pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tham dự hội nghị có các lãnh đạo, cán bộ Sở Thông tin Truyền thông, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố của 19 tỉnh, thành phía Nam.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được phổ biến, quán triệt Chỉ thị 07-CT/TW ngày 5.9.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 9.12.2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin cơ sở; phổ biến một số quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện, hướng dẫn cấp phép đối với thiết bị truyền thanh không dây; phương pháp phát hiện vấn đề và khai thác tài liệu; ứng dụng một số thể loại báo chí vào sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở.

Các đại biểu còn được nghe báo cáo chuyên đề: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh; Nội dung và kết quả thực hiện một số chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án về kết hợp kinh té gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thanh Vinh