Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước 

Cập nhật ngày: 12/10/2018 - 08:05

BTNO - Ngày 11.10, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Tây Ninh, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước.

Ông Vương Văn Trợ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc.

Tham dự tập huấn có 75 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật, lãnh đạo UBND cấp huyện, cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường của nhà nước tại các sở, ban, ngành.  

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên của Cục Bồi thường Nhà nước giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; trình bày kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường; kỹ năng, nghiệp vụ xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại; kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; trao đổi, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước... 

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ quản lý và thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo việc thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được thống nhất, đồng bộ, đúng pháp luật.

Phương Thảo