Xã hội   Xã hội

Các điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 02/07/2016 - 12:30

Các điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Tây Ninh

Ghi chú:

              Các điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Tây Ninh Địa điểm Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

              Các điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Tây Ninh Các điểm thi thuộc địa bàn Thành phố Tây Ninh.

             Các điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Tây Ninh Các điểm thi thuộc địa bàn huyện Hòa Thành.

BTNO