Xã hội   An toàn giao thông

Cắm bảng “cầu yếu” để cảnh báo tài xế 

Cập nhật ngày: 09/03/2018 - 14:42

BTN - Thời gian gần đây, nhiều cây cầu nằm trên một số tuyến đường ở huyện Dương Minh Châu được cơ quan chức năng cắm bảng “cầu yếu” tại đầu cầu, nhưng không ghi tải trọng được phép lưu thông qua cầu là bao nhiêu.

Tấm bảng “cầu yếu” được lắp đặt tại đầu cầu Phước Ninh (đường Suối Đá - Phước Ninh), huyện Dương Minh Châu.

Một doanh nghiệp vận tải ở huyện Hoà Thành cho rằng, các cây cầu có dấu hiệu xuống cấp có thể gây nguy hiểm cho phương tiện, nhất là xe tải nặng khi lưu thông.

Do đó, các ngành chức năng cắm bảng “cầu yếu” để cảnh báo các tài xế là điều rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng, do chỉ cắm bảng “cầu yếu” nhưng lại không ghi tải trọng được phép lưu thông qua cầu. 

Đơn cử như cây cầu bắc qua kênh Tây nằm trên đường Suối Đá - Phước Ninh. Đây là tuyến đường có nhiều xe tải lớn đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại.

Do đó, doanh nghiệp này đề nghị ngành chức năng ghi rõ tải trọng được phép lưu thông qua các cây cầu có cắm bảng “cầu yếu”.

THIÊN TÂM - NHI TRẦN