Châu Thành: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong đồng bào dân tộc, tôn giáo 

Cập nhật ngày: 14/01/2018 - 09:42

BTNO - Vừa qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho các chức sắc, chức việc, cá nhân trong các tôn giáo, già làng, người tiêu biểu trong các dân tộc trên địa bàn.

Khám bệnh miễn phí cho người nghèo huyện Châu Thành- Ảnh minh hoạ.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành phổ biến những nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng trong 2 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm Nghị quyết 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị quyết 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Trúc Linh