Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo:
Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định về thời hạn sử dụng đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.
Mọi người đừng để kẻ địch lợi dụng vào mục đích xấu kích động, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhật ngày: 08/05/2009 - 09:09

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh từ nay đến cuối năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa có công văn yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn vốn đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục; thực hiện có hiệu quả các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong chi tiêu hành chính, tổ chức lễ hội, hội họp, mua sắm tài sản, trong đầu tư xây dựng… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp kích cầu của Chính phủ, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát kinh phí, tài sản Nhà nước.

Đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính một cách toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, nhất là thực hiện tốt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007- 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 30, ngày 10.1.2007, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2010. Quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, thu hút, giải quyết nhiều lao động; triển khai các biện pháp khuyến khích tiêu dùng nội địa, đưa hàng về nông thôn… Vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân chia sẻ, tạo sự đồng thuận, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, thực hiện đạt kết quả các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009 của tỉnh đề ra.

PV