Pháp luật   Tin tức

Vụ tranh chấp đất hơn 30 năm:

Chủ tịch UBND TP. Tây Ninh chỉ đạo kiểm tra, đề xuất phương án xử lý 

Cập nhật ngày: 23/01/2018 - 09:12

BTN - Mới đây, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố đã có Công văn số 04/VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố đến Trưởng Phòng TN&MT, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Thành phố, Chủ tịch UBND phường 1, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Thành phố xem xét kiểm tra hiện trạng đất mà bà Đỉnh khiếu nại.

Bà Đỉnh trên phần đất tranh chấp.

Trước đây, Báo Tây Ninh có nhiều bài viết phản ánh về trường hợp của bà Trần Thị Đỉnh (ngụ khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh) khiếu nại UBND thành phố Tây Ninh chưa thực hiện đúng quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh đã có hiệu lực pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi công dân.

Mới đây, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố đã có Công văn số 04/VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố đến Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT), Trưởng Phòng Quản lý đô thị Thành phố, Chủ tịch UBND phường 1, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Thành phố xem xét kiểm tra hiện trạng đất mà bà Đỉnh khiếu nại.

Theo Công văn số 04/VP của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, ngày 10.1.2018, Chủ tịch UBND Thành phố tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Thành phố nhận được kiến nghị của bà Đỉnh đề nghị sớm cưỡng chế trả lại đất cho bà theo quyết định của UBND tỉnh đã ban hành và có hiệu lực pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố truyền đạt lại như sau: giao Trưởng Phòng TN&MT Thành phố chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị Thành phố, UBND phường 1 và Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Thành phố kiểm tra, khảo sát, đo đạc lại để xác định hiện trạng vị trí các vật kiến trúc liên quan trên đất (ghi rõ các vật kiến trúc, hoa màu, cây trái, tường nhà ai…) theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND, ngày 16.8.2010 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc giải quyết tranh chấp đất của bà Trần Thị Đỉnh với gia đình ông Đặng Minh Hai và Quyết định số 2381/QĐ-UBND, ngày 20.12.2010, về việc bổ sung Quyết định số 1533 của Chủ tịch UBND tỉnh. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố yêu cầu Trưởng Phòng TN&MT báo cáo kết quả, đề xuất phương án xử lý về UBND Thành phố trước ngày 25.1.2018.

Được biết, về vụ khiếu nại của bà Trần Thị Đỉnh, trước đó, ngày 26.9.2017, UBND Thành phố có báo cáo gửi UBND tỉnh với nội dung cho biết bà Đỉnh tranh chấp đất với ông Đặng Minh Hai từ năm 1987. Sau nhiều năm xem xét giải quyết, đến năm 2010, Quyết định của UBND tỉnh công nhận phần đất cho bà Đỉnh với diện tích 28,4m2, buộc gia đình ông Hai và ông Mai Thành Phương (hộ khác giáp ranh đất bà Đỉnh) có trách nhiệm giao lại phần đất lấn chiếm theo trích lục bản đồ địa chính của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai- chi nhánh Thành phố).

Năm 2012, UBND Thị xã tổ chức cưỡng chế đối với hộ bà Đặng Thị Gấm (con ông Hai). Đoàn cưỡng chế bàn giao đất nhưng bà Đỉnh không đồng ý nhận ranh đất. Sau đó, bà Đỉnh làm đơn khiếu nại cho rằng sau khi cưỡng chế, diện tích đất bị mất, hiện trạng đất lệch lạc, ranh đất bị gãy khúc. UBND Thành phố đã giải quyết khiếu nại, nhưng bà Đỉnh không đồng ý.

UBND Thành phố đã tổ chức đo đạc và xác định lại hiện trạng sử dụng đất (ngày 22.2.2017) của bà Đỉnh, đồng thời xác định hộ ông Phương sử dụng đất của bà Đỉnh 4,8m2, hộ bà Gấm sử dụng 4,2m2. Ngoài ra, UBND Thành phố xác định, hiện nay, ông Phương còn sử dụng đất của bà Đỉnh ở 3 vị trí khác là 2,8m2, 0,7m2, 0,1m2 (tổng cộng là 3,6m2, ngoài phạm vi đất tranh chấp 28,4m2 theo Quyết định 2381), hướng dẫn bà Đỉnh khởi kiện ra toà đòi lại đất nhưng bà Đỉnh không thực hiện.

Đối với hộ ông Hai, UBND Thành phố xác định hộ này đang sử dụng đất của bà Đỉnh 4,2m2 nhưng chỉ có 1,6m2 nằm trong Quyết định 2381 của UBND tỉnh. UBND Thành phố cho rằng, trước đây do đo đạc, xác định ranh đất sai sót, việc bà Đỉnh yêu cầu giao luôn phần đất gia đình ông Hai đang sử dụng nằm ngoài Quyết định 2381 là không có cơ sở. UBND Thành phố hướng dẫn bà Đỉnh khởi kiện tranh chấp đất hoặc đòi lại đất bị lấn chiếm, nhưng bà Đỉnh không đồng ý.

Sau khi tổ chức đối thoại với bà Đỉnh, UBND Thành phố tiếp tục vận động bà Gấm giao 1,6m2 đất nhưng bà Gấm không đồng ý. UBND Thành phố cũng vận động giao 1,2m2 đất cho bà Đỉnh nhưng ông Phương không đồng ý.

Riêng đối với bà Đỉnh, UBND Thành phố vận động bà chấp nhận bồi thường bằng tiền (diện tích 1,6m2 bà Gấm lấn chiếm) theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, tính giá cao hơn giá thị trường với lý do việc cưỡng chế giao đất trước đây sai sót, bị thiếu diện tích nhưng “không đáng kể”, bà Đỉnh vẫn không đồng ý. 

Sau khi có báo cáo của UBND Thành phố, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo Sở TN&MT xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết vụ khiếu nại của bà Đỉnh. Trên cơ sở báo cáo ngày 10.11.2017 của Sở TN&MT, ngày 23.11.2017, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn “đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định số 1533 và 2381 của Chủ tịch UBND tỉnh đã có hiệu lực pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND Thành phố củng cố hồ sơ, vận động, thuyết phục ông Mai Thành Phương và gia đình ông Đặng Minh Hai tự nguyện thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp gia đình ông Hai, ông Phương không chấp hành, UBND Thành phố tiến hành tổ chức cưỡng chế theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh”.

Được biết, mới đây, ngày 19.1.2018, Phòng TN&MT Thành phố gửi giấy mời bà Trần Thị Đỉnh, ông Mai Thành Phương, bà Đặng Thị Gấm đến tham dự buổi đo đạc lại để xác định hiện trạng, vị trí các vật kiến trúc, hoa màu, cây trái… của các hộ dân trên thửa đất số 181, tờ bản đồ số 75 để làm cơ sở cho việc thực hiện quyết định của UBND tỉnh giao đất cho bà Đỉnh.

ĐỨC TIẾN

Tin liên quan
 • Một vụ tranh chấp đất hơn 30 năm gây nhiều tranh cãi

  Một vụ tranh chấp đất hơn 30 năm gây nhiều tranh cãi

  (BTNO) - Quyết định số 180/QĐ-CT (Quyết định 180) ngày 14.2.2000 của UBND tỉnh khi xem xét giải quyết khiếu nại trong vụ tranh chấp đất này ghi: “Quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng của Chủ tịch UBND tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày ký”. Bản án số 33/2012/HC-PT (Bản án 33) ngày 26.11.2012 của Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM khi xem xét Quyết định 2464 cũng ghi: “Bản án này là chung thẩm”.

 • Một vụ tranh chấp đất hơn 30 năm gây nhiều tranh cãi

  Một vụ tranh chấp đất hơn 30 năm gây nhiều tranh cãi

  (BTNO) - Văn bản kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho rằng, việc bản án dân sự của TAND tỉnh buộc các bị đơn bồi thường thành quả lao động theo giá đất tại thời điểm xét xử là không đúng quy định, phủ nhận Quyết định 2464 của UBND tỉnh và Bản án số 33 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã có hiệu lực pháp luật thi hành. Nhận định trên có khách quan và có cơ sở pháp lý để TAND cấp cao, VKSND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh xem xét?

 • Viện Kiểm sát cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh kháng nghị huỷ án, xét xử lại

  Viện Kiểm sát cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh kháng nghị huỷ án, xét xử lại

  (BTNO) - Vụ tranh chấp liên quan đến đất đai kéo dài hơn 30 năm giữa gia đình bà Võ Thu Trinh với 5 hộ dân ở đường Lạc Long Quân (phường IV, thành phố Tây Ninh) được giải quyết bằng nhiều quyết định của chính quyền và các bản án hành chính, dân sự của toà án 2 cấp, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết. Bởi mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị huỷ án, xét xử lại.