Ngành Nội vụ Tây Ninh:

Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao 

Cập nhật ngày: 13/10/2017 - 09:13

BTNO - Ngày 12.10, Sở Nội vụ Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban ngành Nội vụ 9 tháng năm 2017. Ông Phan Văn Sử - Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng qua và đề ra phương hướng hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2017.

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2017- Ảnh minh hoạ.

Trong 9 tháng qua, ngành Nội vụ Tây Ninh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương và địa phương trong toàn hệ thống.

Sở Nội vụ đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao trong năm 2017, còn 2 nhiệm vụ sẽ trình UBND tỉnh trong tháng 10 này.

Về phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, trong đó trọng tâm là chuyển giao nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ Phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ); chuyển giao nhiệm vụ, bộ máy, biên chế Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh; chuẩn bị hồ sơ trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; tiếp tục thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế; ban hành Hướng dẫn giao nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp…

Thái Thành