Cải cách hành chính năm 2017:

Có nhiều kết quả đáng ghi nhận 

Cập nhật ngày: 22/01/2018 - 06:15

BTN - Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đồng thời triển khai kế hoạch CCHC năm 2018. Nhìn lại công tác CCHC năm qua, có nhiều điểm sáng đáng chú ý, nhưng có một số việc còn lu mờ.

“Phòng một cửa” của Sở Công Thương hoạt động hiệu quả, góp phần đưa cơ quan này đạt điểm cao nhất về CCHC khối sở, ban, ngành tỉnh năm 2017.

Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017. Kết quả, khối sở, ban, ngành tỉnh: Sở Công Thương đạt 97 điểm- xếp hạng cao nhất. Sở Y tế đạt 79,78 điểm- xếp cuối. Khối huyện, thành phố: UBND huyện Trảng Bàng đạt 93,5 điểm- xếp hạng cao nhất. UBND huyện Bến Cầu đạt 84,25 điểm, xếp cuối.

NHIỀU KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

Trong năm qua, đáng chú ý nhất là kết quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. UBND tỉnh tinh giản đầu mối của một số cơ quan như: Văn phòng UBND tỉnh giảm 2 đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mỗi Sở giảm 1 đơn vị, Sở Tư pháp giảm 1 phòng; chuyển giao cổng thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin - Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2017 đã có kế hoạch hợp nhất 6 trung tâm trực thuộc Sở Y tế thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; sáp nhập Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể thao và Trung tâm Thi đấu thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là hệ thống trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông cũng có những bước tiến đáng kể. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 122 cơ quan hành chính Nhà nước đã thực hiện cơ chế một cửa, trong đó bao gồm 18 sở, ban, ngành tỉnh; 9 huyện, thành phố và 95 xã, phường, thị trấn.

Về thực hiện cơ chế một cửa liên thông, các cơ quan hành chính cùng cấp thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Kết quả tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở 3 cấp trên địa bàn tỉnh tính đến đầu tháng 12.2017 gần 73.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 95%.

Việc thực hiện một cửa điện tử cũng được triển khai khá hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 121 cơ quan đã đưa vào sử dụng một cửa điện tử. Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin, tình trạng giải quyết hồ sơ về TTHC qua địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn, tra cứu mã vạch đặt tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, mã QR trên phiếu hẹn trả kết quả hoặc qua tin nhắn SMS.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện liên thông hồ sơ điện tử qua Chi cục Thuế đối với các hồ sơ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính của hai huyện Hoà Thành và Dương Minh Châu.

UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm cho 29/29 cơ quan hành chính. Trên cơ sở quyết định được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh đã bố trí, sắp xếp công chức theo các danh mục vị trí được phê duyệt.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, Bộ Nội vụ đã phân cấp thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập và gửi UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định. Đến nay, Sở tiến hành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt cho 12 đơn vị.

Về công chức cấp xã, UBND tỉnh tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy định.

Một nét đổi mới dễ nhận ra, đó là hiện đại hoá hành chính Nhà nước bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. UBND tỉnh xây dựng cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất; cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép.

Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính Nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”. Tuy hệ thống này chỉ mới bắt đầu đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1.10.2017, nhưng đã tiếp nhận và giải quyết gần 8.000 dịch vụ công.

Quang cảnh hội nghị.

Hệ thống văn phòng điện tử đã được triển khai cho 19/19 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, 9/9 UBND cấp huyện và 95/95 UBND cấp xã. Đến nay, các văn bản điện tử được trao đổi và xử lý trên môi trường mạng được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện thực hiện nhanh chóng, bảo đảm thông tin chỉ đạo kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100% văn bản liên thông trên hệ thống văn phòng điện tử.

Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng triển khai cho 100% sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã và được thực hiện ký số trên 7 loại văn bản quy định (công văn, báo cáo, kế hoạch, thông báo, giấy mời, lịch công tác, văn bản sao gửi) để luân chuyển văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Hệ thống một cửa điện tử tập trung đã được đưa vào sử dụng tại 17/17 sở, ban, ngành có giải quyết TTHC, 9/9 UBND cấp huyện và 95/95 UBND cấp xã để tiếp nhận và quản lý tất cả các hồ sơ theo thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh đã triển khai liên thông hồ sơ điện tử qua Chi cục Thuế cho tất cả các huyện, thành phố.

Ngoài ra, còn hỗ trợ ngành Thuế chức năng tính thuế đất sử dụng chung hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Đối với mô hình một cửa điện tử tập trung, cá nhân và tổ chức có thể thực hiện kiểm tra, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ bằng nhiều hình thức như hệ thống tin nhắn SMS, Kiosk tra cứu thông tin bằng mã vạch, quét mã QR qua thiết bị di động, tra cứu qua trang thông tin.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, năm 2017, UBND tỉnh đã triển khai và hoàn thành 7/7 mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động các cơ quan Nhà nước, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, trong đó, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Những mặt chưa làm được

Tại hội nghị, lãnh đạo một số sở, ngành, huyện nêu những khó khăn còn tồn tại, như việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương hoạt động hiệu quả chưa cao, các lĩnh vực thực hiện liên thông còn ít.

Còn một số cơ quan, đơn vị có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn cao, điển hình ngành Tài nguyên - Môi trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng phần mềm e-Office, chữ ký số tại UBND cấp huyện, cấp xã chưa tốt. Phần mềm một cửa điện tử được sử dụng nhưng vận hành chưa đồng bộ, khó trích xuất dữ liệu hoặc dữ liệu trích xuất chưa thống nhất.

Người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị có quan tâm, chỉ đạo nhưng chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính và chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện CCHC, cải cách TTHC. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thiếu linh hoạt trong thực hiện công vụ, nhất là trong giải quyết TTHC. Nhân lực công nghệ thông tin của cấp huyện, cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân nhận xét: “Năm 2017, công tác CCHC đạt nhiều kết quả, nhưng cũng còn nhiều hạn chế” và chỉ đạo: “Trong năm 2018, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm 2017”. Chủ tịch UBND tỉnh thông báo một số nội dung chỉ đạo của Trung ương cũng như kế hoạch CCHC của tỉnh trong năm 2018, như: tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ “về CCHC giai đoạn 2016-2020”, xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Văn Sử - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu về công tác CCHC năm 2017 .

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn. Tập trung xây dựng và triển khai đề án kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại các phòng, ban, chi cục thuộc các sở, ban, ngành tỉnh nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, tránh chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Xây dựng và triển khai đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại một số cơ quan nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành, huyện, thành phố; thực hiện có hiệu quả các phần mềm điện tử để giảm thiểu văn bản giấy trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức hoạt động có hiệu quả Trung tâm hành chính công tỉnh; thực hiện kiểm tra CCHC; xác định chỉ số CCHC, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018.

Đại Dương

Từ khóa
Đại Dương