Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo:
Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định về thời hạn sử dụng đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.
Mọi người đừng để kẻ địch lợi dụng vào mục đích xấu kích động, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Công bố các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật ngày: 03/03/2016 - 06:32

Bà Phan Thị Điệp- Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp báo.

Bà Phan Thị Điệp cho biết, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh thống nhất đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, ấn định số đơn vị bầu cử là 16; số lượng đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu 52 đại biểu. Cụ thể như sau:

Huyện Hoà Thành: Đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã Hiệp Tân, Long Thành Trung, Long Thành Nam và thị trấn Hoà Thành; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã Long Thành Bắc, Trường Hoà, Trường Đông, Trường Tây; được bầu 4 đại biểu HĐND tỉnh.

Huyện Bến Cầu: Đơn vị bầu cử số 3 gồm tất cả các xã và thị trấn Bến Cầu; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh.

Huyện Trảng Bàng: Đơn vị bầu cử số 4 gồm An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình, Lộc Hưng, Hưng Thuận, Đôn Thuận; được bầu 4 đại biểu HĐND tỉnh. Đơn vị bầu cử số 5 gồm An Hoà, Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ và thị trấn Trảng Bàng; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh.

Huyện Gò Dầu: Đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Phước Thạnh; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh. Đơn vị bầu cử số 7 gồm Thanh Phước, Phước Đông, Bàu Đồn và thị trấn Gò Dầu; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh.

Huyện Châu Thành: Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã Thanh Điền, Ninh Điền, An Bình, Thái Bình, Trí Bình, Long Vĩnh và thị trấn Châu Thành; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh. Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã Đồng Khởi, Hảo Đước, An Cơ, Phước Vinh, Thành Long, Hoà Hội, Hoà Thạnh và Biên Giới; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh.

Huyện Dương Minh Châu: Đơn vị bầu cử số 10 gồm các xã Suối Đá, Phan, Bàu Năng, Chà Là và thị trấn Dương Minh Châu; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh. Đơn vị bầu cử số 11 gồm các xã Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh.

Huyện Tân Châu:. Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội và thị trấn Tân Châu; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh. Đơn vị bầu cử số 13 gồm các xã Tân Đông, Tân Hà, Tân Hoà, Suối Ngô, Suối Dây, Tân Thành; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh.

Thành phố Tây Ninh: Đơn vị bầu cử số 14 gồm phường Ninh Thạnh, phường III, phường IV, phường Hiệp Ninh; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh. Đơn vị bầu cử số 15 gồm phường I, phường II, phường Ninh Sơn và các xã Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh; được bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh.

Huyện Tân Biên: Đơn vị bầu cử số 16 gồm tất cả các xã và thị trấn Tân Biên; được bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh.

Đặng Hoàng Thái