Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Công bố dịch khảm lá cây mì ở hai huyện Bến Cầu, Trảng Bàng 

Cập nhật ngày: 31/01/2018 - 16:10

BTNO - UBND tỉnh vừa ký quyết định công bố dịch khảm lá cây mì ở hai huyện Bến Cầu và Trảng Bàng.

Mì bị bệnh khảm lá.

Theo quyết định công bố dịch, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải sớm chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể, hội và UBND các huyện triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch, ngăn ngừa lây lan trên diện rộng, hạn chế gây thiệt hại cho ngành mì.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khảm lá cây mì hai huyện Bến Cầu, Trảng Bàng tổ chức thống kê, xác định diện tích mì bị thiệt hại; thực hiện các biện pháp tiêu hủy, ngăn ngừa bệnh lây lan; áp dụng chính sách hỗ trợ cho vùng bị thiệt hại do dịch khảm lá cây mì gây ra theo quy định hiện hành.

Như vậy, Bến Cầu và Trảng Bàng là hai địa phương cuối cùng của tỉnh phải công bố dịch khảm lá cây mì (hiện cả 9 huyện, thành phố đều có dịch).

Năm 2017, Tây Ninh có hơn 5.500 ha mì mắc bệnh khảm lá (chiếm hơn 10% tổng diện tích mì toàn tỉnh). Trong đó, Tân Châu là huyện bị thiệt hại nặng nhất với diện tích mì nhiễm bệnh trên 1.500 ha.

Hoàng Thi