Công bố kết quả thẩm định hồ sơ xét tặng danh hiệu NGƯT tỉnh Tây Ninh lần thứ 14 năm 2017 và thăm dò ý kiến dư luận

Cập nhật ngày: 09/03/2017 - 15:48

BTNO - Để việc tổ chức xét, đề nghị Hội đồng cấp trên đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng thẩm quyền, tạo hiệu ứng tích cực và đồng thuận trong dư luận xã hội.

Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú tỉnh Tây Ninh lần thứ 14 năm 2017 thông tin đối với 02 cá nhân đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017 (có danh sách kèm theo), nhằm lấy ý kiến dư luận xã hội làm cơ sở trình Hội đồng tỉnh Tây Ninh họp bỏ phiếu kín hoàn tất hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017.

Mọi ý kiến về 02 cá nhân có trong danh sách đề nghị gửi bằng văn bản về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc tại địa chỉ mail vanphong.sotayninh@moet.edu.vn hoặc số điện thoại Văn phòng Sở: 0663.822.375.

Rất mong nhận được ý kiến dư luận xã hội để Tổ thư ký Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú tỉnh Tây Ninh lần thứ 14 năm 2017 tổng hợp báo cáo Hội đồng theo quy định.

>> Xem danh lấy ý kiến thăm dò dư luận bầu nhà giáơ ưu tú lần thứ 14 năm 2017 tại đây.

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT tỉnh Tây Ninh