Apple Watch 3 với nhiều tính năng mới và hoạt động hoàn toàn độc lập với iPhone 8

Theo nguồn tin từ nhà sản xuất, smartwatch mới của Apple sẽ là thiết bị đầu tiên hoàn toàn độc lập với iPhone 8.