Giả làm người nước ngoài lừa mua điện thoại cũ online

Tình trạng tài khoản có tên nước ngoài đề nghị mua điện thoại cũ của người Việt diễn ra phổ biến trên các diễn đàn mua bán đồ điện tử.