Website khóa iPhone qua IMEI bị hacker Việt tấn công

Công cụ iCloud Relocker thông báo có thể ngừng hoạt động vì bị các hacker Việt Nam DDoS website.