iOS 12 vẫn nhiều lỗi

Dù có nhiều cải tiến về hiệu năng, iOS vẫn xuất hiện lỗi liên quan đến kết nối Internet hay cài đặt.