Phản ứng của người Trung Quốc khi Huawei bị rút giấy phép Android

Khách hàng Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục sử dụng điện thoại của Huawei bất chấp những thiết bị này có thể sẽ không được cập nhật phần mềm.