Cách hạn chế thời gian xem video trên YouTube

Tính năng cho phép người dùng giới hạn thời gian xem video trên nền tảng này.