Công nghệ in 3D có thể xóa sổ 1/4 thương mại toàn cầu

Sự phát triển của công nghệ in 3D được dự đoán có thể dẫn tới việc xóa sổ 1/4 hoạt động thương mại toàn cầu vào năm 2060.