Apple nung nấu làm iPhone màn hình gập

Một sáng chế mới nhằm giải quyết độ bền cho màn hình gập, uốn cong của Apple tiếp tục xuất hiện trên mạng.