Lưỡi liềm xanh bí ẩn trong ảnh chụp nhật thực

Hình lưỡi liềm màu xanh xuất hiện trong nhiều bức ảnh chụp hiện tượng nhật thực toàn phần diễn ra ngày 21/8 ở Mỹ.