Hội thảo khoa học trao đổi phương pháp, kinh nghiệm xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Đông Nam bộ

Ngày 4.12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học trao đổi phương pháp, kinh nghiệm xây dựng Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh miền Đông Nam bộ.