Israel thử nghiệm xử lý hạt nhựa trong nước biển bằng sứa

Các nhà nghiên cứu Israel đang cố gắng thử nghiệm sử dụng sứa để xử lý các hạt nhựa nhỏ trong nước biển và nước tưới tiêu.