Tương lai đang rất gần

Việc những ứng dụng khoa học, công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên phim khoa học viễn tưởng được “hiện thực hóa”và ứng dụng rộng rãi trong năm 2017 cho thấy thế giới tương lai đang rất gần…