Lexus có thể khai tử dòng GS?

Tạp chí MAG-X, Nhật Bản tiết lộ Lexus xem xét khả năng ngừng sản xuất thế hệ mới GS vào 2018.