Mazda CX-5 thế hệ mới giá tới 119.000 USD tại Singapore

Mẫu CX5 mới bán ra hai bản 2.0 và 2.5, tùy chọn hai gói trang bị cho mỗi bản động cơ, bản cao cấp nhất giá 119.000 USD.