Xe Toyota có thực sự giữ giá nhất ở Việt Nam

Chiếc xe có giữ giá hay không nên căn cứ vào giá trị mua ban đầu khấu hao cùng tỷ lệ, cùng thời gian sử dụng.