Peugeot Traveller - bước tiến mới về xe cao cấp của Thaco

Mẫu xe đánh dấu cột mốc mới trong khả năng sản xuất các dòng xe du lịch cao cấp đến từ châu Âu của Thaco.