Sony đang 'hụt hơi' trước các đối thủ

Chiến lược bảo thủ, không tận dụng được công nghệ sẵn có khiến mảng điện thoại của Sony đi xuống và có nguy cơ trở thành "HTC thứ hai".