Trene –

Dụng cụ thông minh chỉ nhỏ như viên sỏi này sẽ "hét toáng" lên khi ai đó định trộm đồ của bạn đấy.