Leica M thiết kế bởi huyền thoại nhạc rock giá 650 triệu đồng

Leica M Monochrom "Drifter" chỉ có 125 máy bán ra trên toàn thế giới và có hai phiên bản dành cho thị trường Việt Nam.