Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Cục Chính trị Quân khu 7 khảo sát quy chế công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 11/05/2019 - 20:36

BTNO - Mới đây, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dẫn đầu đoàn công tác Quân khu 7 đã đến khảo sát nắm tình hình thực hiện các quy chế và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong QĐND Việt Nam tại Sư đoàn 5.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệu- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Sau khi ban hành, triển khai thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Sư đoàn 5 và các cấp ủy, chi bộ đã có sự thống nhất cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quá trình làm việc, lãnh đạo, phối hợp công tác. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị được giữ vững và tăng cường, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất Đảng ủy (Ban thường vụ) Sư đoàn; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa theo tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị để xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy, chi bộ.

Sư đoàn giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu, sự chặt chẽ, công minh, chính xác trong công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được tập thể thống nhất lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ và hoàn thành ở mức độ cao nhất; xây dựng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp, cơ quan tổ chức, cán bộ tổ chức Sư đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Lê Thuận

Từ khóa
Lê Thuận