Đại biểu Quốc hội đề nghị báo cáo rõ tình hình Biển Đông

Cập nhật ngày: 03/11/2015 - 10:00