Sửa chữa, cải tạo QL22B:

Đang hoàn chỉnh thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án 

Cập nhật ngày: 07/02/2018 - 23:27

BTN - Mới đây, Bộ Giao thông - Vận tải có văn bản trả lời cử tri Tây Ninh xoay quanh việc triển khai Dự án sửa chữa, cải tạo QL22B.

Cử tri Tây Ninh cho rằng, thời gian qua, Bộ GT-VT đã rất quan tâm trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri Tây Ninh, nhất là các nội dung liên quan đến sửa chữa, cải tạo quốc lộ 22B.

Bộ cũng đã giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo QL.22B theo phân kỳ đầu tư trong 3 năm (2017 - 2019), nhưng cho đến nay chưa thấy thực hiện. Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ GT-VT sớm triển khai sửa chữa, cải tạo đoạn từ Gò Dầu đến TP. Tây Ninh vì hiện nay nhiều đoạn hư hỏng và xuống cấp.

Đối với kiến nghị của cử tri, Bộ GT-VT cho biết, để hạn chế sự xuống cấp hư hỏng phát sinh đối với kết cấu mặt đường, và để bảo đảm an toàn giao thông, Bộ đã có Văn bản số 13222/BGTVT-KCHT ngày 8.11.2016 chấp nhận cho phép lập Dự án sửa chữa cải tạo QL22B từ Km0+000 đến Km84+162 tỉnh Tây Ninh; với quy mô hạn chế, kinh phí bố trí cho dự án khoảng 74,2 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Tiếp đó, UBND tỉnh Tây Ninh có Công văn số 277/UBND-KTN, ngày 9.3.2017, kiến nghị phương án sửa chữa QL.22B với quy mô sửa chữa lớn và cải tạo, kinh phí dự kiến 300 tỷ đồng.

Để xem xét giải quyết kiến nghị của Tây Ninh, Bộ GT-VT đã tổ chức họp các cơ quan chức năng của Bộ, xem xét khả năng cân đối vốn để thực hiện dự án. Bằng Văn bản số 4407/BGTVT-KCHT ngày 25.4.2017, Bộ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án sửa chữa cải tạo QL22B từ Km0+000 đến Km84+162 tỉnh Tây Ninh, thực hiện trong 3 năm (từ 2017 đến 2019), kinh phí khoảng 255 tỷ đồng từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn để khảo sát, thiết kế lập dự án. Trên cơ sở quy mô, giải pháp kỹ thuật xác định cho dự án và để bảo đảm đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng, Tổng cục đã trình và được Bộ cho phép lập, triển khai dự án tại Quyết định số 3084/QĐ-BGTVT ngày 6.11.2017.

Đến nay, công tác khảo sát thiết kế, lập dự án đầu tư đã hoàn thành. Ngày 16.11.2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trình Bộ phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa một số hạng mục trên QL22B từ Km0+000 đến Km84+162 tỉnh Tây Ninh.

Bộ GT- VT cũng đã chủ trì, phối họp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 8 và Tư vấn kiểm tra hiện trường và đang hoàn chỉnh thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án. Sau khi dự án được phê duyệt, Bộ chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để triển khai thi công đồng bộ, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến và thời gian thực hiện dự án như đã xác định.

P. TK