Xã hội   Xã hội

Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2016

Cập nhật ngày: 02/07/2016 - 04:10

Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2016

Các em học sinh đến từ trường THPT Quang Trung (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) dò lại bài thi môn Vật Lý. Ảnh chụp phía ngoài địa điểm thi trường THPT Hoàng Lê Kha (Cụm thi 55 - Tây Ninh). 

Đề thi: Mã đề 536

Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2016Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2016Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2016Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2016Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2016

Bài giải Đề 381

Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2016Nguồn TTO