Đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu từ 1/1/2021

Cập nhật ngày: 24/04/2019 - 08:00

Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi hiện đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên đủ 62 và nữ lên đủ 60.

Đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu từ 1/1/2021

Nguồn TTXVN