Đến tháng 8.2009: Kim ngạch xuất khẩu đạt 70,37% kế hoạch cả năm

Cập nhật ngày: 26/08/2009 - 06:00

Báo cáo của Sở Công thương cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 8.2009 ước đạt 583,4 tỷ đồng, tăng 12,9% so với tháng trước, tăng 15,83% so cùng kỳ. Trong đó, một số ngành công nghiệp chính tăng giá trị sản xuất như: sản xuất thực phẩm và đồ uống, sản phẩm từ cao su, sản phẩm khoáng phi kim loại, giày thể thao…

Đến tháng 8.2009: Kim ngạch xuất khẩu đạt 70,37% kế hoạch cả năm

Giá trị sản xuất hàng dệt may tăng hơn 68% so cùng kỳ.

Một số sản phẩm công nghiệp có giá trị sản xuất giảm so với tháng trước nhưng tăng so với cùng kỳ như: ngành dệt may (tăng 68,1% so cùng kỳ), ngành sơ chế da (tăng 7% so cùng kỳ), ngành sản xuất sản phẩm chất khoáng phi kim tăng 142% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 62,7 triệu USD, giảm gần 3% so với tháng trước. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2009, giá trị xuất khẩu ước đạt 422 triệu USD, tăng gần 3% so cùng kỳ, đạt 70,3% so với kế hoạch (đã điều chỉnh) năm 2009. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8.2009 ước đạt 34,6 triệu USD, bằng 97,5% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 222,8 triệu USD, bằng 88% so cùng kỳ.

HOÀNG THI