Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2018

Trên số báo in ra ngày 19.01.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau: