Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.12.2018

Trên số báo in ra ngày 10.12.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau: