Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.06.2019

Trên số báo in ra ngày 19.06.2019 có một số thông tin đáng chú ý như sau: