Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.3.2018

Trên số báo in ra ngày 17.3.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau: