Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2019

Trên số báo in ra ngày 14.10.2019 có một số thông tin đáng chú ý như sau: