Điểm báo in Tây Ninh ngày 21.08.2019

Trên số báo in ra ngày 21.08.2019 có một số thông tin đáng chú ý như sau: