Điểm báo in Tây Ninh ngày 25.02.2017

Trên số báo in ra ngày 25.02.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau: