Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.02.2019

Trên số báo in ra ngày 18.02.2019 có một số thông tin đáng chú ý như sau: