Điểm báo in Tây Ninh ngày 26.5.2018

Trên số báo in ra ngày 26.5.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau: