Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.11.2017

Trên số báo in ra ngày 20.11.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau: