Xã Thạnh Tân:

Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 

Cập nhật ngày: 14/06/2018 - 08:37

BTNO - Vừa qua, Ban chỉ đạo diễn tập Thành phố Tây Ninh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Thạnh Tân.

Đại biểu dự buổi diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thạnh Tân.

Đây là địa phương được Thành phố chọn làm điểm tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, xã năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cùng các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, xã, Công an, Ban chỉ huy quân sự các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Cuộc diễn tập có các nội dung như: chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; địa phương trong công tác tổ chức chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ.

 Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thạnh Tân có ý nghĩa quan trọng, làm điểm rút kinh nghiệm chung cho các phường, xã khác của Thành phố trong chỉ đạo, điều hành trên địa bàn.

Nhật Quang