Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát một số doanh nghiệp nhà nước 

Cập nhật ngày: 11/01/2018 - 08:40

BTNO - Dự kiến thời gian giám sát từ 24-26.1.2018.

Showroom ôtô của Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh- Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh.

Quá trình giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Việc giám sát cũng nhằm đánh giá những kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016. Từ đó, Đoàn ĐBQH đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục cũng như hoàn thiện hơn các chính sách pháp luật có liên quan.

Các đơn vị thuộc diện giám sát đợt này gồm các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, Quỹ Đầu tư phát triển; các đơn vị nhà nước nắm trên 50% vốn cổ phần, gồm Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh, Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh; các đơn vị nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn cổ phần, gồm Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh, Công ty cổ phần công trình đô thị Tây Ninh; đơn vị nhà nước đã bán hết 100% vốn cổ phần nhà nước (Công ty cổ phần mía đường Tây Ninh).

Dự kiến thời gian giám sát từ 24-26.1.2018.

Hoàng Thi

Từ khóa
Đoàn ĐBQH