Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng 

Cập nhật ngày: 17/08/2018 - 06:30

Đối ngoại Quốc hội góp phần đưa quan hệ Việt Nam với các đối tác chiến lược toàn diện, bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu.

Ngày 16.8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 họp phiên toàn thể: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”, khẳng định đối ngoại Quốc hội là một trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể. Chủ tịch nhấn mạnh, Hội nghị Ngoại giao là diễn đàn quan trọng không chỉ với ngành ngoại giao, mà còn với tất cả các cơ quan, đặc biệt với các cán bộ, đội ngũ những người làm ngoại giao tại Việt Nam.

Trong phiên làm việc, các cán bộ ngoại giao, các Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài, các đại biểu cùng khẳng định rằng, những thành tựu đối ngoại của Quốc hội trong những năm qua về song phương và đa phương đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác đối ngoại của Việt Nam.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam nhấn mạnh: “Ngày nay, Quốc hội Việt Nam đã có quan hệ song phương sâu rộng với Nghị viện của gần 180 quốc gia, và là thành viên tích cực của nhiều tổ chức Nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện ASEAN (IPA), Liên minh nghị viện Cộng đồng Pháp ngữ (IPF), là thành viên sáng lập Diễn đàn Nghị viện các nước châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Tổ chức Liên nghị viện các nước châu Á vì hòa bình. Các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội đối với công tác quản lý biên giới, ngoại vụ địa phương, bổ nhiệm Đại sứ, bảo hộ công dân đã góp phần quan trọng, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại của Việt Nam”.

Việc đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Quốc hội đã thực sự góp phần hiệu quả đưa quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện, các nước láng giềng quan trọng và bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Các đại biểu tại phiên họp toàn thể nhất trí rằng, những thành tựu đối ngoại Quốc hội cả về song phương và đa phương đã góp phần quan trọng trong triển khai đường lối ngoại Đại hội XII của Đảng, phục vụ thắng lợi mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế quốc tế và uy tín của đất nước Việt Nam nói chung và Quốc hội nói riêng.

Với Bộ Ngoại giao, công tác phục vụ đối ngoại Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn do nhận thức đúng về vai trò của đối ngoại Quốc hội, từ đó có sự phối hợp tốt giữa Bộ Ngoại giao với Ủy ban Đối ngoại và các cơ quan liên quan của Quốc hội./.

Nguồn VOV