Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Vụ mía 2018-2019:

Dự kiến kết thúc thu hoạch vào ngày 7.4 

Cập nhật ngày: 31/03/2019 - 12:25

BTNO - Theo Nhà máy đường Thành Thành Công Biên Hòa, từ khi bắt đầu vào vụ ép mía 2018- 2019 vào ngày 9.12.2018, nhà máy đã nỗ lực trong công tác thu hoạch mía của nông dân để kịp thời đưa về chế biến.

Nông dân Châu Thành thu hoạch mía niên vụ 2018-2019.

Tính đến nay, sản lượng mía cây được thu hoạch đưa về nhà máy chế biến đạt 1,3 triệu tấn, theo ước tính hiện còn khoảng 100 ngàn tấn mía cây trên đồng ruộng.

Theo dự kiến, với số lượng mía cây còn lại trên đồng ruộng, từ nay đến ngày 7.4, Nhà máy sẽ thu hoạch và đưa vào chế biến, sau đó chính thức kết thúc vụ thu hoạch mía năm 2018-2019.

Vụ thu hoạch mía năm nay, tỉnh và các địa phương đã có nhiều hỗ trợ cho nhà máy trong quá trình thu hoạch cũng như đưa sản phẩm về nhà máy.  Bên cạnh đó, nhà máy đã tăng cường lượng phương tiện vận chuyển từ ngoài tỉnh vào để vận chuyển mía, chủ động sắp xếp thu hoạch mía cho nông dân nên việc thu hoạch, vận chuyển mía về nhà máy chế biến được thuận lợi, ổn định hơn.

Thế Nhân