Gần 900 vấn đề được cử tri kiến nghị 

Cập nhật ngày: 07/12/2017 - 18:28

BTNO - Tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá IX, cử tri Tây Ninh đã có 627 lượt ý kiến phát biểu về 896 vấn đề cần giải quyết...

Hạ tầng giao thông là một trong những vấn đề được nhiều cử tri phản ánh đến kỳ họp.

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong cho biết, tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã có 627 lượt ý kiến phát biểu về 896 vấn đề, trong đó có 153 vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; được đại biểu giải trình tại chỗ 83 vấn đề, còn lại 70 vấn đề ghi nhận chuyển đến thường trực HĐND tỉnh.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh 60 kiến nghị và 10 nội dung thuộc thẩm quyền trung ương được đưa đến Đoàn đại biểu Quốc hội để chuyển Chính phủ, các bộ, ngành trung ương trả lời cho cử tri.

Trong số 60 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, có 41 kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế, xoay quanh các vấn đề về hạ tầng giao thông, nông nghiệp nông thôn, tài nguyên môi trường; còn lại là lĩnh vực văn hóa - xã hội; pháp chế và các kiến nghị cụ thể khác.

Đức An

Tin liên quan