Giao ban công tác Tuyên giáo quý III năm 2017 

Cập nhật ngày: 14/10/2017 - 06:59

BTNO - Sáng 13.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III.2017. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý III, công tác tuyên giáo các cấp trong tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội; kịp thời nắm thông tin dư luận xã hội và định hướng hoạt động mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, huyện.

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội từ cơ sở được tăng cường, tiếp tục phân công chuyên viên của Ban chủ động, tích cực bám sát địa phương, cơ sở, tăng cường giám sát công tác triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở địa phương.

Qua đó tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo định kỳ để trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan công tác tuyên giáo; đồng thời để lãnh đạo Ban lắng nghe, tiếp nhận thông tin phản hồi từ cơ sở để chỉ đạo, định hướng kịp thời nếu có vấn đề bức xúc mới nảy sinh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tích cực trong công tác tham mưu cấp uỷ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội cấp mình; rà soát kế hoạch năm, chủ động thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; tham mưu cấp uỷ chấn chỉnh việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị…

Tố Tuấn